Blastokist Transferi

Döllenmiş yumurta bölünerek çoğalmaya başlar. Çoğalan hücreler bir üzüm salkımı gibi birbiri üzerine kümelenir. Bu safhaya morula denir. Daha sonra morula safhasındaki hücrelerin aralarında sıvı toplanmaya başlar. Bir süre sonra, bu sıvı hücrelerin ortasında toplanarak bir boşluk oluşturur ve hücreler, bu sıvı dolu boşluğun çevresinde bir düzen içinde sıralanır. Bu aşamaya blastokist aşaması denilir. Doğal gebeliklerde, bu aşamada embryo rahme ulaşır ve bir süre sonra rahim duvarına gömülerek yerleşir. Blastokist aşaması embryonun ana rahmine tutunmadan önce ulaştığı son aşamadır. Tüp bebek tedavisinde embryoların bu dönemde rahme yerleştirilmelerine blastokist transferi denilir. Bu işlemin bazı özel hasta gruplarında, çoğul gebelik riskini artırmadan gebelik oranını artırdığına inanılır.

Tüp bebek uygulamalarının başladığı ilk yıllarda laboratuvar ortamında gelişen embriyolar döllenmenin 48. saatinde anne adayına transfer edilirdi. O yıllarda embriyo kültür ortamı olarak kullanılan basit tuz solüsyonlarının, döllenmiş yumurtayı ne kadar canlı tutabileceği şüpheliydi. Son dönemlerde geliştirilen modern besi ortamları, laboratuar koşullarında embryoların canlılığının ve gelişme olanaklarının uzamasına ve artmasına neden oldu. Bunun sonucu gelişme potansiyeli daha iyi embryoları diğerlerinden ayırabilme olanağı ortaya çıktı. Araştırmalar ilerledikçe gebeliği yüksek oranda etkileyen embriyoların yapısal kalitesi ve gelişim hızı daha iyi gözlenebilir hale geldi. Bu gelişimin sonucunda pek çok tüp bebek merkezi embriyo transferini 48 saatten 72 saate çekti ve daha yüksek gebelik oranları elde edilmeye başlandı.

Transfer edilebilecek embryo sayısından daha fazla sayıda kaliteli yumurta elde edildiğinde ise blastokist transferine karar verip uygulamak daha iyi sonuçlar vermektedir. Gebelik yaratma şansı daha yüksek embryoların saptanabilmesi mümkün hale geldikten sonra, makul gebelik şansı yakalamak için çok fazla sayıda embryo transfer gereği ortadan kalkmaktadır. Sonuçta çoğul gebelik riskini artırmadan, az sayıda embryo transferi ile yüksek gebelik oranları elde etmek mümkün olmuştur.

Merkezimizde uzun zamandan beri uygulanan bu işlemle belirli durumlarda daha fazla gebelik oranları oluştuğu gözlenmiştir.

Blastokist transferinin avantajları nelerdir:

  • Gelişim potansiyeli ve rahme uyumu daha iyi olan embriyoların seçilebilmesi. Buna bağlı olarak tekrarlayan gebelik başarısızlıklarında daha iyi sonuçlar elde etme şansı.
  • Canlılığı yüksek olan daha az sayıda embriyo transfer ederek çoğul gebelik olasılığını azaltması
  • Embriyo gelişimini daha iyi gözleyebilme
  • Embriyoları en yüksek gelişim potansiyeline sahip oldukları dönemde yani blastokist aşamasında dondurabilme
  • Embriyo canlılığının incelenebileceği metodlara fırsat tanıması

Günümüzde başarıyı arttırabilmek için blastokistin değişik özellikleri dikkate alınır. Bunlardan en önemlisi 2. ve 3. gün embriyolarında olduğu gibi blastokistin kalitesi ve gelişim potansiyeli. Hastaya en iyi kalitede ve gelişimin en ileri aşamasındaki blastokisti transfer etmek gebelik oranını anlamlı ölçüde arttırır.

Ayrıca merkezimizde de uygulanan yöntemle blastokistin dış kabuğu özel yöntemler ile soyulduktan sonra transfer yapılarak daha iyi sonuçlar alınması sağlanabiliyor. Blastokistin rahime tutunabilmesi için bu dış kabuğundan sıyrılması gerekir. Daha önceden blastokist transferi yapılmış ancak gebelik elde edilememiş kişilerde bu kılıfın kırılamamış olma olasılığı var.

Blastokist transferinde başarıyı arttırıcı yöntemler halen tüm dünyada yoğun bir şekilde araştırılan konuların başında gelir. Genel olarak günümüzde blastokist safhasında yapılan transferin gebelik şansını artırmadığı görüşü kabul görür. Ancak embriyo başına tutunma oranını artırdığından, daha az sayıda embriyo transferine imkan sağladığı, bundan dolayı çoğul gebelik riskini azalttığı bilinir.